سلام
کیفیتشون بی نظیره ضمن اینکه من نمیدونستم و شما هم ذکر نکردید که 3 سال هم گارانتی میده شرکت گلدیران

اما باز هم گران قیمت هست. اگر ارزانتر بشه فکر کنم استقبال خوبی بشه ازشون چون هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست.